הבחירות לכנסת ה-18 - מכתב לחברים
מרדכי הראבן

הבחירות לכנסת ה-18

 

 

 

חברים יקרים,

 

הריני פונה אליכם בזאת כ-חבר הקיבוץ הארצי והתנועה הקיבוצית וגם כחבר "מרצ" כדי להעביר אליכם את רחשי לבי.

 

אנו נמצאים היום במערכה קשה ביותר על דמותה הפוליטית של מדינת ישראל בכלל והקיבוץ בפרט.

התמזל מזלנו שלאורך זמן מלווים אותנו בכנסת החברים ג'ומס ואבו, שפועלים עבורנו רבות ומוכיחים את נאמנותם למדינה, לחברה ולתנועה על כל חבריה.

רק קולנו והצבעתנו ל"מרצ" יבטיחו את מקומם בכנסת, כך שהמדינה תצא נשכרת מכך ובוודאי אנו חברי הקיבוצים.

ביום הבחירות, נתייצב כולנו כאיש אחד לבחור "מרצ" כדי להבטיח את המשך כהונתו של אבו שהוא ה"SENATOR" שלנו בכנסת, משרת את קידום השלום, הצדק החברתי והתנועה הקיבוצית.

רק אנחנו יכולים. אם נצביע - נשפיע ונצליח

 בידידות - מרדכי הר-אבן

תגובות לדף