בהנחה שהסקר יצא לדרך – מה אז?
אברמלה פרנק

בהנחה שהסקר יצא לדרך – מה אז?


נראה שבשל הקשיים הבסיסיים להעביר במזכירות את תכנית הסקר, לא נידון ההמשך: מה ייעשה במימצאים. בסופו של דבר, הסקר הוא אמצעי בלבד לאיסוף נתונים גולמיים, הוא דרך לדעת מהו הלוך-הרוחות אצלנו; וכשהנתונים מצויים, מה עושים איתם – זהו עיקר העניין.

הסקר ימציא ודאי גודש רב של נתונים, חלקם חשובים יותר וחלקם פחות, ונראה לי – אני לוקח לעצמי רשות, ואני מתנצל מראש, להיכנס לתחום השייך לצוות הסקר – לפעול אחר-כך באופן הבא:

  1. הצוות צריך להיפגש עם המנחה המקצועית של התהליך ולשמוע את דבריה על המימצאים, וגם לקבל ממנה המלצות.
  2. הצוות צריך אח"כ לדון במימצאים בעצמו, ולהחליט על המלצות שיעביר למזכירות יחד עם מכלול הממצאים.
  3. בפגישה משותפת של הצוות והמזכירות צריך להחליט לאן ואיך מתקדמים.
  4. בעקבות הפגישה צריך להעביר לאתר הקיבוץ את הנתונים ואת ההמלצות העיקריות.
  5. מכאן צריך להיפתח דיון ציבורי במימצאים העיקריים, ונראה לי נכון שיוביל אותו צוות הסקר + המזכירים. כמו שנעשה כבר בעבר, צריך לקיים מעגלי דיון ולהקיף בהם את כלל החברים. מנחי הדיונים, שיוכשרו במיוחד, יסכמו את העמדות העיקריות שבאו לידי ביטוי בכל אחד ממעגלי השיח.
  6. בשלב זה, שייקח ודאי שבועות, יעבור הטיפול בעמדות שנצברו אל מנחי הדיונים ולצוות הסקר (מי שעדיין מחבריו ישרוד בתהליך), והם יעבירו את מסקנותיהם למזכירות.
  7. המזכירות תחליט מהם הנושאים שיועברו הלאה לצורך קבלת החלטות בשיחה.

יש להניח שהתהליך כולו יימשך כשנה. עליו להיות שקוף וגלוי לחברים לכל אורכו, מלווה בדיוני וידיאו שיביאו מידע ויביעו עמדות.

כאמור, זוהי הצעה. אני מניח שתהיינה הצעות חלופיות, וכך נכון. גם הדינאמיקה הפנימית של הדברים משפיעה על אופן התפתחותם, ובמקרים רבים מתרחשים שינויים שאי-אפשר היה לצפות מראש; זה בסדר. העיקר להתקדם.

אני מאחל לְצוות הסקר הצלחה בהמשך הובלת התהליך.

אברמלה.
תגובות לדף