בקשה מהארכיון לזיהוי הדמות המופיעה בשתי תמונות
גידי סיון ארכיון

בקשה מהארכיון לזיהוי הדמות המופיעה בשתי תמונות , נא לרשום למטה בתגובות, תודה גידי סיון ארכיון גן שמואל


תמונה 9- 1340 -ג'ש 1966-9-הצגה-המגדלור-לזיהוי
תגובות לדף