חברת ילדים ומשק ילדים, גן שמואל 1945
תודה על טיפול בתמונות לארכיון גן שמואל
תגובות לדף