חג הביכורים יתקיים השנה בערב החג – יום שלישי ה-3.6 אחה"צ.
צוות החג והתרבות

חברים שימו לב!

חג הביכורים
י
תקיים השנה בערב החג: יום שלישי ה-3.6 אחה"צ
ולא ביום החג.

חזרות כלליות
ביום ראשון ה-1.6 וביום שני ה-2.6

חג שמח – צוות החג והתרבות


חג הביכורים בתמונות
https://old.ganshmuel.org.il/bikurim/

תגובות לדף