"אחיות", כי כדאי ורצוי מאד לחיות - לרגל חילופי משמרות
מאת עמיר שפירא

תגובות לדף