2014 עושים כביסה - מפעל ללא כוונות רוות מלבד הרווח לחבר
מאת עמיר שפירא
תגובות לדף