חנוכות בגן שמואל לאורך השנים
ארכיון ואתר גן שמואל
חיפשנו תמונות לחנוכת המבנה הראשון של המוסד החינוכי. ולא מצאנו.
כן מצאנו תמונות של טקסי חנוכה של מבנים מרכזיים בקיבוץ מוגשת כאן כ"גלריית החנוכות".
חג אורים שמח!
גלריית תמונות
תגובות לדף