ילדי המפגשים מכינים שלט לחג הקיבוץ ואוכלים תפוזים - 2-2015
שלחה אורלי קין
תגובות לדף