חומר למחשבה | בין סנקציות ואכיפה לחיזוק הנורמות
מאיה שפיר רכזת המטה השיתופימשגברה בקיבוץ תופעה של אי כיבוד החלטות ע"י חברי הקיבוץ, החלטות כתובות ושאינן כתובות, עוסקים קיבוצים שיתופיים רבים בחיפוש סנקציות שיעזרו ליישר את הסוררים ובדרכים לאכיפת סנקציות אלו.

 

סנקציות אלו קשורות בדרך כלל במניעת זכות כלכלית כזו או אחרת: מניעת בונוס, מניעת זכות ללימודים או פריבילגיות אחרות. במקרים קיצוניים היא כוללת פרסום שמות החברים החורגים מהנורמה.

 

לצורך העניין נכתב עוד תקנון והעומדים בראש המערכת - מזכיר, מנהל קהילה - נדרשים לאכוף אותו.

 

משהם נתקלים בקשיים באכיפה ומוותרים, גוברת תחושת אי המשילות והחולשה - "השיטה לא עובדת".

 

בלא מעט קיבוצים תחושת אבדן השליטה מול תופעה זו היוותה ומהווה טריגר לתהליך "שינוי אורחות חיים" .

 

אין ספק שחריגות כמו אי העברת תקבולים בגין עבודה, או כספים אחרים האמורים על פי דין להיכנס לקיבוץ, דורשות תגובה חד משמעית למיגור התופעה. תחושת החולשה שהן יוצרות היא גורם מפרק.

 

לשאר החריגות ניתן בשוליים, לפעמים אף נדרש, לייצר סנקציות כאלו שיטפלו במקרים קיצוניים. אבל, הקיבוץ ככלל לא יכול להתקיים לאורך זמן כמדינת משטרה. דרוש חיזוק מתמיד של "משטרת הבושה".

 

לכן, צריך לעסוק כל הזמן בחיזוק הנורמות, אותה תורה שבעל פה שגרמה לחברי קיבוץ לאורך שנים להבין איך מקובל להתנהל במקום הזה ולהתנהל בהתאם למה שמקובל.

 

איך מחזקים נורמות?

 

הנורמות מתחזקות כשמדברים עליהן בגלוי. יש לקיים באופן תדיר שיחות המייצרות הסכמה מחודשת בנושא נורמות החיים המקובלות על חברי הקיבוץ. שיחות כאלו תחשופנה את הגבולות שחברי הקהילה מצפים להם.

 

לא ההנהגה צריכה לנזוף בחבר על התנהלות כזו או אחרת שאינה מקובלת. אם החברים עצמם יביעו דעתם בצורה ברורה, תהיה אמירה זו אפקטיבית הרבה יותר מנזיפה של ממלא תפקיד.

 

רוב האנשים אינם אוהבים להיות חריגים. אם יהיה ברור ומשוחח מהן ציפיות החברה, אם הגבולות יתוחזקו - הרוב יתיישרו ולא בגלל איום זה או אחר. הסנקציות יישארו ככלי לטיפול הקהילה במיעוט.

 

חיזוק הנורמות, תהליך סיזיפי ומתמשך, הכרחי לחידוש מתמיד של בסיס ההסכמות ולקיומו של הקיבוץ לאורך זמן.

 

מאיה שפיר,

רכזת המטה השיתופי בתנועות הקיבוציות


תגובות לדף