קבצים

https://old.ganshmuel.org.il/cgi-webaxy/item?scanpic_tarbut-051