קבצים

https://old.ganshmuel.org.il/cgi-webaxy/sal/sal.pl?lang=he&ID=9&act=search2&dbid=bikurim&query=d_type%3CD%3E1%3CD%3Eres_len%3CD%3E10%3CD%3Eand_or%3CD%3Eand?pict=005.jpg