גיוס צעירים לניקיון החצר ביזמת אסף ורגליס
צילם והביא לדפוס ניצן טל
סופה של 10 דקות עם רוח של 100 קמ"ש הורידו ופצעה עצים ותיקים ויפים
גלריית תמונות
תגובות לדף