חנוכייה בעיצובו של דן פרנק
שלחה מרים פרנק

חנוכייה בעיצובו של דן

שהאירה את אורה בחנוכה 1979.


תגובות לדף