ביכורים בתל אביב 1932
שלח גידי סיון - ארכיון גן שמואל
תגובות לדף