התקנון הרדום – שלא יעבדו עליכם!
אברמל'ה

התקנון הרדום – שלא יעבדו עליכם!

בהקשר לתקנון הרדום נשלח בתאריך 30.6.2004 "מכתב לחברים". בסעיף 8 של המכתב נאמר כך:

 

8. במצורף נוסח לעקרונות התקנון הרדום ונוסח לסעיפי הטריגר.

ממועד קבלת ההחלטה על התקנון הרדום האחריות על בקרה והתאמת התקנון עוברת למזכירות הקיבוץ. מעת לעת ולפחות אחת ל-5 שנים, תבדוק המזכירות או ממונה מטעמה את סעיפי התקנון והתאמתו ותביא המלצותיה לעדכון במידת הצורך.

 

זו החלטה שקיבל הקיבוץ בזמנו (על פי בקשתי): "מעת לעת ולפחות אחת ל-5 שנים". כלומר, מי שעיניו בראשו רואה שאין הגדרה מדוייקת מתי אפשר/אי-אפשר לפתוח את התקנון הרדום לדיון חופשי. אפשר בכל עת! בכך בעצם מאבדת שיטת התקנון את תוקפה.

יש מי שמבקש לראות בתקנון הרדום בלם לתהליכי דיון או שינוי בגן-שמואל. הגישה הזאת כוללת איום על החברים, שאם כך וכך יופעל התקנון הרדום והקיבוץ יתפרק באחת.

זהו כמובן רעיון הזוי שאין לו שחר, וכל כולו נועד להפחידנו שלא נעז לדון – ולא כל שכן לקבל החלטות – בנושאי קיבוץ שהם פרי מציאות משתנה. החברים לא רק רשאים לדון במצב הקיבוצי של גן-שמואל – בכל היבט שלו – אלא חייבים לעשות כן אם אנחנו חפצי חיים.

זה הזמן להיפרד ברוח טובה מן התקנון הבלתי-רלוונטי הזה, ושישכב לו במנוחה נכונה באיזו מגירה. אולי פעם, בעוד שנים רבות – ניפגש.

אברמלה.תגובות לדף