הנידון: תודת ענק!
יואל מרשק אגף המשימות
הנידון: תודת ענק!

14.03.12

לכבוד

מזכירות קיבוץ גן שמואל

שלום רב,

הנדון – תודת ענק

 

שוב זכינו לאירוח מופת בקיבוצכם באולם הטוב והגדול וב- 10 מקומות שהכילו סדנאות למשרתי שנת השירות ביום עיון שהוקדש כולו לדילמות בהתנהלות צה"ל.

זאביק המזכיר, עומרי הבן, אורן רכז שירותים, עילם רכז חינוך, רועי רכז נעורים, רינה ואורנית אחראיות אולם מופעים אזורי וגפן י"בתניק תותח.

כולם כולם היו איתנו לפני ותוך כדי ושימשו "רשת בטחון" אמיתית שמאום לא יתפקשש ביום גשם סוער, אדמה בוצית וקור מקפיא עצמות.

זאת לא חוכמה לסייע ביום שמש יפה כאשר התלם חרוש ואין מוקשים סביב, עשיתם זאת בגדול "בתנאי קרב" ו- 820 משרתי שנת נהנו ומודים לכם על הכל, אנו כבר סופרים את הימים לפגישה הבאה בקיבוצכם שהפך להיות "נמל הבית" לאגף המשימות בתנועה הקיבוצית.
חן חן לכם.

                                         "בעשב, שכיסה

                                       את הסיבות והתוצאות,

                                        מישהו חייב לשכב לו

                                       עם שיבולת בין שיניו

                                          ולבהות בעננים".

 

                                        כתבה שימבורסקה

                                 משוררת פולנית חתנית פרס נובל –

                                       נפטרה לפני חודש ימים.

 

העתק: מזכירות התנועה הקיבוצית                                                                                              

להתראות

יואל מרשק

מרכז אגף המשימותתגובות לדף