אלימות זה שם המשחק / מכתב אישי למיכל שקד
מיכל שבולת
אלימות זה שם המשחק / מכתב אישי למיכל שקד

אותי איבדת כבר בהתחלה, מבחינתי שברו את הכלים ולא משחקים, כי במשחק הזה אני לא מוכנה לשחק.

האמת איני מכירה אותך ואת משנתך, אחרי המכתב הראשון שקיבלתי באי-מייל, גם לא טרחתי לבדוק את דרכך!

נרתעתי מהאלימות וממחיקת עבודתו וביטולו של ראש המועצה המכהן.

אני חוששת שזו תהיה גם דרכך במועצה אם תבחרי ולכן איני יכולה לתמוך בך.

זו לא דרכי, גם לא דרכנו. איני מאמינה באלימות כדרך למימוש מטרה ולכן לא אצביע עבורך.

אותי כבר הפסדת!

 

מיכל שבולת

גן שמואלתגובות לדף