התפתחות מתקדמת - אתר חדש ליואב יגאל
ד"ר יואב יגאל

מה יכול להיות משותף למיתוסים, מעשיות עם, ניתוח תהליכי חשיבה יצירתיים,
שאלת מקור השפה, שאלת האינדוקציה, מטבעות לשון, מיפוי תפקודי הנפש,
הגדרת החיים, ההיבט ההתפתחותי באבולוציה והאופק שאליו המדע אמור
להתכוון? נושאים אלה ורבים אחרים נידונים באתר זה לא רק בפני עצמם אלא
כנושאים הקשורים אחד בשני תורמים ומקדמים אחד את השני. בעידן שבו המדע
וויתר על ייעודו כמי שמציע תפיסות עולם מקיפות שיטתיות ובלתי תלויות, אתר זה
מציע השקפה מקיפה ובין תחומית של נושאים רבים תחת המושג שהוטבע על-ידי
דרווין - ‘התפתחות מתקדמת’.

תגובות לדף