גן-שמואל - תינוקות ופעוטים - צילומים משנת 1957 לזיהוי
גידי סיוון - ארכיון ג"ש

גן-שמואל - תינוקות ופעוטים

צילומים משנת 1957 לזיהוי

אם אתם מזהים את הדמויות בתצלומים - אנא רשמו למטה בטופס את מספר התמונה,

לאחר שליחת הטופס, הוא מתאפס ואפשר לרשום זיהוי חדש.

תודה, גידי סיון

תודה לרונית דה-פאס, רחל טבת ודליה רולידג על הזיהוי

תמונה 2- 512 -גן-שמואל 1957-תינוק-לזיהוי

תמונה 2- 512 -גן-שמואל 1957-תינוק-לזיהוי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תמונה 3- 512 -גן-שמואל 1957-תינוק-לזיהוי

תמונה 3- 512 -גן-שמואל 1957-תינוק-לזיהוי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תמונה 4- 512 -גן-שמואל 1957-נעמי כץ עם פעוטים-טלי מזרחי אילנה ורטש-להב אסף אדיב נועם פלג

תמונה 4- 512 -גן-שמואל 1957-נעמי כץ עם פעוטים-לזיהוי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תמונה 5- 512 -גן-שמואל 1957-פעוטים באמבטיה-טלי מזרחי אילנה ורטש-להב אסף אדיב

תמונה 5- 512 -גן-שמואל 1957-פעוטים באמבטיה-לזיהוי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תמונה 6- 512 -גן-שמואל 1957-תינוק-לזיהוי

תמונה 6- 512 -גן-שמואל 1957-תינוק-לזיהוי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תמונה 8- 512 - גן-שמואל 1957 - תינוקות לול-נירה אלוני אפרת כהן-לוין

תמונה 8- 512 -גן-שמואל 1957-תינוקות-לזיהוי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תמונה 12- 512 -גן-שמואל 1957-תינוקת-נירה אלוני

תמונה 12- 512 -גן-שמואל 1957-תינוק-לזיהוי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תמונה 13- 512 -גן-שמואל 1957-תינוק-לזיהוי

תמונה 13- 512 -גן-שמואל 1957-תינוק-לזיהוי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תמונה 17- 512 -גן-שמואל 1957-תינוק-לזיהוי

תמונה 17- 512 -גן-שמואל 1957-תינוק-לזיהוי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תמונה 18- 512 -גן-שמואל 1957-תינוק-לזיהוי

תמונה 18- 512 -גן-שמואל 1957-תינוק-לזיהוי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תמונה 19- 512 -גן-שמואל 1957-תינוק-לזיהוי

תמונה 19- 512 -גן-שמואל 1957-תינוק-לזיהוי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תמונה 22- 512 -גן-שמואל 1957-תינוק-לזיהוי

תמונה 22- 512 -גן-שמואל 1957-תינוק-לזיהוי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תמונה 23- 512 -גן-שמואל 1957-תינוק-לזיהוי

תמונה 23- 512 -גן-שמואל 1957-תינוק-לזיהוי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תמונה 26- 512 -גן-שמואל 1957-תינוק-לזיהוי

תמונה 26- 512 -גן-שמואל 1957-תינוק-לזיהוי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תמונה 27- 512 -גן-שמואל 1957-תינוק-לזיהוי

תמונה 27- 512 -גן-שמואל 1957-תינוק-לזיהוי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תמונה 28- 512 -גן-שמואל 1957-תינוק-לזיהוי

תמונה 28- 512 -גן-שמואל 1957-תינוק-לזיהוי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תמונה 29- 512 -גן-שמואל 1957-תינוק-לזיהוי

תמונה 29- 512 -גן-שמואל 1957-תינוק-לזיהוי

 


תגובות לדף