"צור בן שיית בונה לו בית" – המצגת
נטע סיון - ארכיון גן שמואל
 

חוברת קריאה זו נכתבה לנושא "הבנין" שנלמד  בקבוצת "אלון" בכתה ד' בחברת הילדים בגן שמואל. בשנת 1954.  שיטת הנושאים - דרך למידה  ששיקפה מחשבה חינוכית חברתית וראתה בחינוך ובהוראה תהליך אחד:

למידה  משולבת חוויתית לפיתוח אישיות הילד ויכולותיו, להקניית דעת, גרוי  הסקרנות,  החשיבה ומיומנויות סביב נושא  אחד.

חברו להכנת החוברת – צשקה המורה ומתרגמת הספר מפולנית, יעל לב – בתה שהעתיקה לכתב, והצייר חבר הקבוץ באותן שנים – יוחנן סימון.

  פעילות הלומדים היא בקריאה, כתיבה, שרטוט וחישוב חשבונות,  בניה, ציור, המחזה,  סיורים וטיולים . 

 חוברות הנושאים שנלמדו שמורים במיכלי הארכיון החל משנת 1932  השנים בהן החלו ילדי קבוצת "רעים" - ילדי הקבוץ הראשונים החלו ללמוד אלף-בית. 


הנושאים שנלמדו – מן העולם הקרוב  לילד, "הכלנית",  "ציפורי שיר", "הפרדס", "ט"ו בשבט",  "אחד במאי",  "הלול",  "הרפת"  "הבית והבניין",  ואל העולם הרחב: "סביבתנו",  "השרון", "ארץ ישראל",  "מחזור המים",  "הקרן הקיימת לישראל", "אסקימואים" ומספרי התנ"ך.
  

 זכורה לטוב צ'שקה, מורתם  של ילדי הקבוץ, שלצד ההוראה, הקימה את משק הילדים כחלק ממערכת החינוך בגן שמואל ודאגה לשמור מחברות וחוברות אלו לאורך שנים בארון שבספריית הילדים בה עבדה עם פרישתה מההוראה

 

נטע סיון – ארכיון גן-שמואל - נובמבר 2011

מאוסף ארכיון גן שמואל


הנחיות להפעלת המצגת - כל הפתורים נמצאים בפאנל התחתון

בפנאל למטה: לחצו על כפתור להפעלת המצגת,
לחצו על כפתורי הדפדוף על מנת להתקדם או לחזור

 מומלץ לצפות במצגת במסך מלא
  ולדפדף עם העכבר

 

תגובות לדף