המיתון הגדול - עם גיא רוטליז', אסף אורן, רועי כורם וגיל זיואור
באדיבות יומן ג"ש
המיתון הגדול
גיא רוטליז', אסף אורן, רועי כורם וגיל זיואור
באדיבות יומן וידאו-גן

תגובות לדף