יום הזיכרון לשואה ולגבורה - 14.4.2001
יום הזיכרון לשואה ולגבורה - 14.4.2001


ןורכיזה םוי
הרובגהו האושל


לאומש ןג ץוביק
18.4.2001


ש"ג לש החנהה רתאירוא תיב דיל סקט
קבו'גד :םליצ


תגובות לדף