"הכתובת על הקיר" - סמדר נוב' 2002
"הכתובת על הקיר" - סמדר נוב' 2002

"הצדעה" לסמדר שעבודותיה היפות פזורות ברחבי הקיבוץ
צילום: דוד שני

תגובות לדף