"לא מראים חצי עבודה..."
צילם יואל שוסדק
"לא מראים חצי עבודה..." אבל את העבודה הזאת אי אפשר להסתיר!
הקיר המקבל את פני הבאים לקיבוץ שלנו, "הקיר של שאול"
צילם יואל שוסדק - 2.8.03

תגובות לדף