disconnect-connetc - נחזור להתחבר ונפסיק להתנתק. מרוב תקשורת - התנתקנו !
disconnect-connect
נחזור להתחבר ונפסיק להתנתק. מרוב תקשורת - התנתקנו !

מה שמראה הווידיאו קורה לכולם מפעם לפעם.
"כבה את זה כדי להתחבר".
זו פרסומת תאילנדית, אך בכל מקרה, מובנת היטב.
זה נמשך 90 שניות בלבד ... שווה!

הקליקו על התמונה, הצפייה בחלון חדש


תגובות לדף