המועצה לביטחון לאומי
מוטי פלדלייט

המועצה לביטחון לאומי

 

לפני מספר ימים השתתפתי בישיבת מזכירות פתוחה שדנה בסקר העמדות ובתוצאותיו. כחלק מהמשתתפים, הגעתי גם אני עם "נאום" מוכן מהבית לגבי הסקר ותוצאותיו, אך ככל שהקשבתי לדוברים, כל מה שהכנתי נראה לי לא רלוונטי. עם סקר או בלעדיו, ולא משנה את מי נשאל, אני מעריך שניתן להגדיר 5-10 נושאים מרכזיים לגביהם תהיה הסכמה שאלה הנושאים העיקריים הדורשים טיפול וחשיבה לטווח ארוך, ושם הבעיה הוא מדיניות לטווח ארוך. בשיטת הניהול הנהוגה אצלנו אין שום מנגנון שחושב על הנעת תהליכים לאור צפי של תרחישים בעוד 5-10 שנים, וגם משמר את החשיבה לגביהם במשך הזמן הזה. ממלאי התפקידים עסוקים, ובצדק, ביום-יום, ובלחץ בו המערכת נמצאת קשה לייצר חשיבה ארוכת טווח. במערכת הארצית גם הכירו בבעיה זו, והקימו לשם כך את "המועצה לביטחון לאומי", שאמורה לכוון את המנהיגים לאור מערכת שיקולים רחבה יותר מזו העומדת לרשותם בשגרה. גוף כזה כולל אנשים בעלי ניסיון מתחומים שונים, ונראה לי שגם לנו נכון להקים מערכת כזו: מערכת שתהיה פנויה להעריך את הצפוי לגן-שמואל בעוד מספר שנים, תוכל לגשר על הפער הבלתי הגיוני הקיים אצלנו בין הניהול ה"משקי" לניהול ה"חברתי", ותאפשר לנו לקדם את העתיד בדרגת מוכנות טובה יותר.

 

פעילות של "מועצה " כזו צריכה להיות מושתתת על מספר עקרונות:

·         ניתוק מוחלט מכל מחויבות ביצועית.

·         שקיפות ופתיחות של דיונים והחלטות.

·         קשר קבוע עם ממלאי תפקידים לצורך מעקב על המהלכים שה"מועצה" תציע.

·         אורך קדנציה ארוך אך תחום בזמן.  

 

גוף כזה יוכל לטפל בנושאים כבדי משקל שאינם מטופלים היום כי הם לא "דחופים", ויביא לכך שמה שיקרה בעתיד יקרה כי נרצה בכך ונתכונן בהתאם.

 

מוטי פלדלייט

 

תגובות לדף