יום הזכרון לחללי צה"ל, המפקד, הופעת המוסד, הטקס בבית הקברות - 8-9/5/2011
צילם יוסף טל
יום הזכרון לחללי צה"ל, המפקד,
הופעת המוסד, הטקס בבית הקברות

8-9/5/2011 צילם יוסף טל


תגובות לדף