מנציח/ה: אברהם קיין

צ'כוסלובקיה אוז'הורוד
מנציח/ה: אלה רוט

צ'כוסלובקיה אירשווה
מנציח/ה: זהבה ורנר וראובן פליגלמן

צ'כוסלובקיה קרפטורוס
מנציח/ה: חנה לנדסמן

צ'כוסלובקיה
מנציח/ה: יונה דויטש-דור

צ'כוסלובקיה ניטרה
מנציח/ה: יפה אימרגוט-דור

צ'כוסלובקיה צופולצ'אני
מנציח/ה: מרדכי שלמנוביץ-שלמון, מלכה שלמנוביץ-ארזי

צ'כוסלובקיה אוז'הורוד
מנציח/ה: צבי בכנר-פלגי

צ'כוסלובקיה צופולצ'אני