דברו אמת!
גידי סיון (פעיל אגף הכלכלה)
דברו אמת!
גידי סיון (פעיל בתנועה באגף הכלכלה), 5.8.2003
בחזון שהגדירה התנועה הקיבוצית לעצמה לפני זמן לא רב, ושאושר במוסדותיה הרלוונטיים נאמר בין השאר תחת הכותרת "ערכים":
"הקיבוץ הינו התאגדות חופשית של אנשים למטרת התיישבות וקיום חברה שיתופית והומניסטית המאורגנת על יסודות של מערכת ערבות הדדית, דמוקרטיה ושוויון הזדמנויות, סובלנות וצדק חברתי" - סוף ציטוט.
בדיון בישיבת מזכירות התנועה הרחבה האחרונה בנושא ניתוח ממצאי סקר דעת הקהל בקיבוצים, הכריז בין השאר רכז היחידה להתחדשות התנועה, ניתאי קרן על "מהפכה! שוויון - Out, דיפרנציאליות – In" וזאת בפאטוס של רפורמטור שחלומו מתגשם לנגד עיניו..(!). במאמרו בנדון ב"דף הירוק" האחרון בכותרת, עידן הכרזה זו במידת מה – "שינוי – In, שיתופי – Out".

עד כאן, ויש להודות על האמת – הוא צודק. אלו התהליכים וזהו המסר החד משמעי שמעבירה התנועה לקיבוציה. לא צריך דמיון רב לאמר שלפי מתווה זה, קרוב לודאי שבתקופה הקרובה תוכל להוסיף התנועה לקטגורית ה- Out עוד מספר ערכים כמו "ערבות הדדית" ועוד.

עד כאן – גם אם לא כולם מסכימים – לגיטימי ואמיתי.

מה שלא לגיטימי בעיני הוא לומר לא אמת. להתהדר בחזון מתקדם ומרשים, ולפעול ולחתור להפוך ממנו, ועוד להיות שבע רצון שאותו ההפך המוחלט אכן מתגשם.

אז בבקשה – תאמרו הדברים כפשוטם. ממה אתם מפחדים? מלהודות בעובדה שהתנועה הקיבוצית הולכת ונפרדת מערכיה שייחדו אותה על פני כלל החברה הישראלית והכללית? הרי לשם אנחנו מובילים, וזו האמת לאמיתה! (בצדק או שלא – זו לא הנקודה כרגע).
אז דברו אמת, לכל הרוחות..!
תגובות לדף