חמש אמירות שהצלחנו להוציא מגידי:
רשמה: מיכל

חמש אמירות שהצלחנו להוציא מגידי:

 

1. מה אתה יודע היום שלא ידעת קודם?

"דברים שרואים משם – לא רואים מפה".

2. פרט, נמק, הסבר:

כשעבדתי במדגה בקבוץ  חשבתי שאין כל כך צורך ב"פעילים", שאנחנו מסתדרים מצוין בעצמנו. רק כשהגעתי לתפקיד, הבנתי כמה חשוב שיהיה  מישהו משלנו במקומות  הנכונים בזמן הנכון, לדחוף את העניינים.

3. תן דוגמה:

גם  אם הצלחנו להעביר חוק לטובת החקלאים , זוהי רק תחילתה של הדרך. התפקיד שלי היה לדאוג שחוק שהתקבל  יצא מהכוח אל הפועל, וזה דרש הרבה עבודה.  פגישות עם אנשים, בעלי תפקידים בכל הדרגים. הכרתי הרבה אנשים בעלי השפעה ויצרתי קשרים שעזרו לקדם את העניינים.

4. מה לדעתך היה הנושא החשוב ביותר?

הנושא החשוב ביותר בתקופה הזו היה נושא המים.

5. ולסיכום:

אני מסכם את  התקופה בסיפוק רב. מרגיש שתרמתי לא מעט לשמירה על מעמד החקלאות. היתה תקופה מעניינת. למדתי הרבה והכרתי הרבה אנשים.

 

שאלה, שיכתבה והביאה לדפוס: מיכל.

 

גידי סיון מקבל את הפרס משר החקלאות שלום שמחון

בטכס נבחרי השנה בחקלאות, 18.4.2007

 

תגובות לדף