הפרטת מים וחשמל כאן ועכשיו...
מאת: דובי וירגיליס

הפרטת מים וחשמל כאן ועכשיו...

 

היום כבר ברור לכל שהמשבר הכלכלי, שאולי בסתר ליבנו קיווינו שיפסח עלינו, נמצא כבר כאן ומתחיל לתת את אותותיו. בעוד שרוב האזרחים מן המניין חשים את המשבר על בשרם (שחיקת חסכונות, פיטורים), בקיבוצנו, היחידים שחווים את המשבר הם ממלאי התפקידים ומרכזי הענפים. שאר החברים אף שאולי בתת ההכרה מודעים למשבר, אינם חשים בו כלל, שהרי ממשיכים להגיש את הארוחות בחדר האוכל, הכסף לתקציב הפרטי נכנס כמו שעון ב-16 לחודש ומקום העבודה מובטח (כמעט לכולם...). 

אף שאנשי המשק מתריעים בפני החברים השכם והערב על המשבר העומד להתרחש, ניראה שעד שלא ננגוס בבשר החי, קרי – תקציב פרטי, יתקשו החברים להבין שאנחנו אכן במשבר ויכלכלו את צעדיהם בהתאם.

שניים ממוקדי הבזבוז העיקריים בקיבוצנו הם המים והחשמל. אף שהמדינה נמצאת במשבר מים חמור, ישנם חברים שמשקים את הגינות כאילו כלום לא קרה. כבר ניכתב על הבזבוז המשווע של מים ואנרגיה כתוצאה משיטת חימום המים אצלנו. לא סוד הוא שכיבוי האור לאחר יציאה מהחדר, כמעט ואינו קיים בלכסיקון של חבר הקיבוץ, שלא לדבר על כיבוי מזגנים בחדרים ושימוש בזבזני בחשמל במקומות ציבוריים.

הפרטת מים וחשמל תחסוך לנו כסף רב ובמקביל תכניס את כלל החברים למודעות שאנחנו אכן במשבר אמיתי.

נכון, הפרטות אלה אינן יכולות להתבצע באופן מיידי ודורשות תכנון יסודי שייקח זמן, אך כדי שלא נתעורר יום אחד ונבכה על החלב שנשפך (כפי שקורה היום במשבר המים), יש להתחיל בהן מיד וללא שהיות, ויפה שעה אחת קודם !!!  

 

דובי וירגיליס

תגובות לדף