"הצעה לפתרון מצוקת הדיור"
מן הארכיון - הביאו לדפוס - יעל רותם וגידי סיון
"הצעה לפתרון מצוקת הדיור"
מצוקת הדיור מלווה כנראה את גן-שמואל מימים רחוקים.
מצורף קטע מאפיין משיחת הקבוץ בשנת 1951 - פניית וועדת חברים לפתרון למצוקת הדיור האומרת (לאלו שיתקשו לפענח את כתב היד בקטע המצורף מהפרוטוקול):

"ענייני דירות
טיאו (תיאו גולן): "יש לנו קשיים בסדור דירות, ועכשיו הורסים את עליית הרפת וע"י (כך) מתבטל שיכון של 15 איש. (בעלייה היו 4 חדרים-כלומר 3-4 חברים בחדר) לכן אנחנו מציעים שהקיבוץ יחליט לאפשר לנו להכניס חברים וחיילים לבודדים". (לצרף לדירות של בודדים).

טובה ס. (טובה אדיב): "מציעה שלא לפנות (רק) לבודדים אלא גם למשפחות".

הוחלט שלועדת דירות יש  אפ (אפשרות לפנות כאמור)"

לחצו על תמונת הטקסט להגדלה


בתודה
יעל רותם וגידי סוין
ארכיון גן-שמואל


תגובות לדף