גן-שמואל, הכל מתחיל ב-1895 - קיצור תולדות הקיבוץ
היסטוריה
גן-שמואל, הקבוץ הארצי השומר הצעיר
הכל מתחיל ב-1895

דברי ימי גן-שמואל נפתחים בהחלטתם של "חובבי ציון" לנטוע גן אתרוגים לציון יום הולדתו ה-70 של מנהיגם הרב שמואל מוהילובר. עיקר פעילותם של "חובבי ציון" היה תמיכה בקומץ המושבות שכבר הוקמו בארץ, וסיוע לייסוד והקמת מושבות חדשות - משימה לא קלה בימי שלטון הטורקים.

קבוצת המייסדים
אחת המושבות החדשות שייסדו הייתה חדרה, 1891. קבוצת המייסדים ב-1895, ראשוני חדרה נוטעים את גן האתרוגים הוא גן-שמואל (מוהילובר).
אדמות גן-שמואל עוברות לרשות הק.ק.ל (הקרן קימת לישראל). חבורה קטנה של חלוצים מקבלת על עצמה את עיבוד השטחים, מתמקמת בבית הקומותים הראשון ומקימת חיי קבוצה, החל מ-1913.
שנות העשרים, פה מוקם קיבוץ
1921 - גן שמואל מוכרז כקיבוץ.
1922 - מתקבצת הקבוצה היציבה הראשונה, יוצאי רוסיה, פולין ואוסטריה, מייסדי קיבוץ גן שמואל.
1922 - נולדת הבת הראשונה - שלומית אדיב.
1925 - נרכש שטח החמרה 472 דונם.
1926 - הוקם צריף חדר האוכל הראשון.
1927 - אוכלוסיית גן-שמואל מונה 54 נפש.
1929 - תפוזי גן-שמואל זוכים בציון גבוה בתערוכה חקלאית.
לגלרית תמונות מראשית הקיבוץ
הקמת ה"סילו"
שנות השלושים, התרחבות והתפתחות הקמת "הסילו"
1930 - קבוצת "בני ישראל" יוצאי רומניה מצטרפים לקיבוץ.
1933 - נבנה הסילו, מחסן התבואות, המגדל בחצר הקיבוץ.
1933 - נקלטת קבוצת "בנימינה" לאחר שהתפלגו מעין שמר.
1934 - האוכלוסייה מונה 84 חברים ו 36 - ילדים.
1934 - נקנה טרקטור זחלילי מודרני ראשון.
1935 - קיבוץ גן-שמואל מצטרף לקיבוץ הארצי.
1935 - הקבוצה הסלובקית/צ'כית מגיעה ומשלימה את הקבוץ.
1935 - נקנה הטנדר הראשון.
1935 - הותקן טלפון ראשון בגן-שמואל.
2.5.1935 - נמדד היום החם ביותר, 49 מעלות בצל.
1935 - גן שמואל מתחברת לרשת החשמל.
1936 - הרדיו הראשון מוצב בחדר האוכל.
1936 - חברת הנוער הראשונה מגרמניה ואוסטריה מגיעה.
1938 - החבר יצחק גלייכר נרצח על משמרת העבודה בחמרה.
שנות הארבעים, משואת יהודי אירופה למדינת ישראל

1940 - נולד הילד ה- 50, יצחק הדר.
1940 - אוכלוסיית גן-שמואל, 174 חברים וילדים.
1941 - נחנך חדר האוכל הבנוי הראשון.
1942 - הבנים הראשונים חוזרים הביתה ממוסד משמר העמק.
1944 - השלמת השדה מהשומר הצעיר העירוני וחברת הנוער השלישית משלימים את הקבוץ.
1945 - רכישת שטחים חקלאיים חדשים: אלטמן, רם, שצקי ולובין סה"כ 280 דונם.
1945 - נולדה הילדה ה-100, שלומית אלוני.
1946 - נבנה המתבן בחצר.
1946 - חברת הנוער "איתנים" ניצולי השואה מגיעים לקבוץ.
1946 - נרכשה מכונת הקולנוע הראשונה.
1946 - טרקטור גלגלי ראשון, פארמל A.
1947 . הונחה אבן הפינה למוסד חינוכי בגן-שמואל.
1948 - מכונת חליבה חדישה לרפת.
1949 - פתיחת סניף דואר בגן-שמואל.

אורי אילן ז"ל
שנות החמישים, צמיחה מואצת. אורי אילן ז"ל
1950 - נבחר מרכז משק ראשון, יהושוע זיידנברג.
1950 - מוכפלים שטחי הפלחה של הקבוץ.
1950 - משפחות ראשונות הגיעו מארגנטינה.
1950 - חברת הנוער "יסעור" מצטרפים לקבוץ.
1950 - הפועל גן-שמואל אלופי המדינה בכדורעף.
1950 - נחנכה מרפאה בנויה.
1951 - נבנה מגרש ספורט מרוצף ומואר.
1951 - קבוצת "ניצנים" מצטרפים לקבוץ.
1953 - קבוצת "שבולים", הקבוצה הראשונה המסיימת את המוסד בג"ש
1954 - "חג המים", באר ראשונה בדמיירה, 350 קוב לשעה.
1955 - אורי אילן נפל בכלא דמשק.
1957 - נפתח אולפן לעברית.
1957 - נחוג עשור למוסד החינוכי.
שנות הששים, שנים של מפנה
1963 - הושלמה בניית אולם המופעים, בית העם.
1965 - החלה הגשה עצמית בחדר-האוכל.
1966 - הוכנס מכשיר הטלויזיה הראשון ל"בית אורי".
1967 - נפתח "דוכן" המכירות הראשון ע"י הכביש הראשי .
1969 - נחוג חג הקבוץ הראשון.
1969 - רכישה פרטית של קרקעות, גולגנברג, צילה רם, אלטמן 188 ד'.
הפועל גן שמואל - הנבחרת שהעפילה לליגה לאומית
שנות השבעים - שנות המהפך
1972 - נולד הנין הראשון לקיבוץ, חובב לפידות.
1975 - הפועל גן-שמואל, לליגה הלאומית בכדורסל.
1978 - נחנך חדר-האוכל החדש והחדיש.
1978 - המוסד החינוכי ג"ש, אלופי ב"ס התיכוניים בכדורסל.
1979 - פעם ראשונה, טלפון לחדרי החברים.
שנות השמונים, בסימן משבר בתנועה הקיבוצית
1982 - נפתח המיניכל, מכולת לרשות החברים.
1982 - הוקם ענף דגיג נוי, "מג-נוי".
1982 - תחילת תנופה בקניית קרקעות, 392 ד'.
1983 - נקנו טלוויזיות צבעוניות לחדרי החברים.
1985 - יומן הוידאו הראשון בשידור חי.
1986 - ציון לשבח ופרס לבית החרושת, יצואן מצטיין.
1988 - נחנכו מגרשי הטניס.
1988 - נבנה ונפתח "בית דורות", בית אבות ובית סעודי
1988 - נפתחה מחלבה ביתית ע"י המטבח
1989 - הוחלט על מעבר לינת הילדים ללינה משפחתית.
1989 - נפתחו משרדי "טריסן" ומשרד התכנון בחדרה.
1989 - שנת המעילה הגדולה בדוכן.
פארק מסחרי גן-שמואל
שנות התשעים, אל המאה הבאה פארק מסחרי - גן שמואל
1990 - אוכלוסיית גן-שמואל מונה 1201 נפשות.
3.1.1990 - היום הגשום ביותר 145 ממ'.
1991 - מעבר לביס' יסודי אזורי, "בית ספר רעות".
1993 - "גן-שמואל מזון" מנפיקה מניות בבורסה.
1995 - הוקמה קרן פנסיה לכל חברי הקיבוץ.
1996 - פתיחת הפארק המסחרי בגן-שמואל.
1997 - מעבר לביס' תיכון אזורי, "בית ספר גוונים".
1997 - נרשם ונחתם חוזה קרקעות לדורות, עם מנהל מקרקעי ישראל.
שנות ה-2000, זה עכשיו, זה לא היסטוריה...
כמו הויקיפדיה - צריך להשלים גם כאן את העריכה, אתכם הסליחה!תגובות לדף