הגמדים עושים טוב למשפחת ברדה
צלמה וערכה לירון הראל
גימוד גדול למשפחת ברדה
ע"י נירית ונבות
צילום: לירון הראל, חצוצרה: ברק בן יעקב

טקסט
תגובות לדף