יום הזיכרון לשואה ולגבורה
צילמו: איציק מזרחי וזובק

יום הזיכרון לשואה ולגבורה
גן שמואל, 4-5.5.2005

צילמו: ז'ובק ואיציק מזרחיתגובות לדף