המועצה לשימור אתרי מורשת ישראל הכריזה על שמונה מבנים של גן שמואל כאתרים לשימור
גידי סיוון - ארכיון ג"ש
המועצה לשימור אתרי מורשת ישראל הכריזה
על שמונה מבנים של גן שמואל כאתרים לשימור
 
ערב החג הותקנו חמישה השלטים הראשונים (מתוך 8) על מבנים לשימור בגן שמואל ע"י "המועצה לשימור אתרי מורשת ישראל". 
מבנים אלו יהפכו מרגע זה באופן רשמי וחוקי כאמור, לאתרים לשימור שאין להרסם ו/או לשנותם.
 
הכיתוב בשלטים נלקח מתוך מסמכים ותעודות מארכיון גן-שמואל.
תודה  ליוזמים ולעוסקים בגן-שמואל ולרן חדוותי מעין שמר איש המועצה לשימור אתרי מורשת, שהתקין במו ידיו את השלטים.
 
גידי סיון

 

 

 

 

 

 

 

 

תגובות לדף