טוקטלי ג' בין זריחה לשקיעה וחיבור מרכזיות החשמל
צילם יוסף טל

טוקטלי ג' בין זריחה לשקיעה

וחיבור מרכזיות החשמל

יוסף טל | 25/10/11 
תגובות לדף